Ciąża naszej HARI została potwierdzona badaniem USG! Wszystko przebiega normalnie, miot B (Brilliant) urodzi się na przełomie kwietnia/maja!